Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” – „Development of vocational abilities and the knowledge of European labour market as a way to professional success”

w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

Numer projektu:  2016-1-PL01-KA102-024500

Czas realizacji: 31.12-2016-30.12.2018

Budżet: 86118 EURO

Sewilla

Braga

Barcelona